Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ผลประกอบการบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของโลกยังเติบโตด้วยดีสำหรับ Q1/2017


เริ่มจาก Alphabet บริษัทแม่ของ Google มีรายได้ 24,750 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 856,350 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และกำไรสุทธิ 5,426 ล้านเหรียญหรือ 187,740 ล้านบาทเลยทีเดียวทำให้ราคาหุ้นของ Alphabet เพิ่มขึ้นทะลุ 900 เหรียญต่อหุ้นไปแล้วในขณะนี้

ส่วน Microsoft ทำรายได้รวม 23,557 ล้านเหรียญหรือ 815,072 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 5,715 ล้านเหรียญหรือกว่า 197,739 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน

ทางด้านผู้ผลิตหน่วยประมวลผลรายใหญ่อย่าง Intel ก็รายได้รวมกว่า 14,796 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 2,964 ล้านเหรียญ

Amazon ผู้ประกอบการ E-commerce รายใหญ่แม้จะมีรายได้กว่า 35,714 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 23% แต่มีกำไรไม่มากนักที่ 724 ล้านเหรียญ แต่ยังดีที่ AWS ธุรกิจที่ให้บริการด้านคราวด์(Cloud Computing Service) ทำรายได้ให้อะเมซอนกว่า 3,661 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 43% และทำกำไรได้ 890ล้านเหรียญ

ทางฝั่งเอเซีย ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ Samsung ทำรายได้รวม 50.55 ล้านล้านเหรียญหรือ 1.5 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 9.9 ล้านล้านเหรียญหรือกว่า 300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ทำกำไรได้สูงที่สุดในรอบ 4 ปีโดยกำไรส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างทั้งชิปประมวลผล, หน่วยความจำ และหน้าจอแสดงผลซึ่งทำกำไรสุทธิ 7.68 ล้านล้านวอนหรือเกือบๆ 80%ของกำไรรวมทั้งหมด

Source:blognone

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *